Úvodní strana
Rekreační a sportovní zařízení, Bilina, s.r.o.

toboganRekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o

Nabízíme všem podnikatelským subjektům možnost umístění reklamy na našich zařízeních. Vhodné jsou plochy na zimním stadionu - stěny, mantinely..., v plavecké hale, na tenise, koupališti atd. Dále se můžete podílet sponzorsky na našich akcích - např. dodáním cen. My se postaráme o medializaci a tím o zviditelnění konkrétní firmy. Všechny náměty a požadavky uvítáme a řešíme je po dohodě individuálně - viz kontakt na jednatelku společnosti - 723 084 909.

 

Prohlášení

Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. neposkytuje při vstupu a užívání zařízení, která spravuje žádné slevy a zvýhodnění kromě těch, která jsou schválena Radou města Bíliny v platných cenících pro jednotlivá zařízení.Tyto slevy jsou platné pro všechny občany bez rozdílu a jsou poskytovány na základě dokladů, které poskytnutí té které slevy umožňují.

Diana Blahýnková, jednatelka společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o.

 
DSCN2850.jpg Kubíčková,Masopustová,Bašusová PICT0076.JPG DSCN2830.jpg