Úvodní strana
Rekreační a sportovní zařízení, Bilina, s.r.o.
toboganRekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o

 

Nabízíme všem podnikatelským subjektům možnost umístění reklamy na našich zařízeních. Vhodné jsou plochy na zimním stadionu - stěny, mantinely..., v plavecké hale, na tenise, koupališti atd. Dále se můžete podílet sponzorsky na našich akcích - např. dodáním cen. My se postaráme o medializaci a tím o zviditelnění konkrétní firmy. Všechny náměty a požadavky uvítáme a řešíme je po dohodě individuálně - viz kontakt na jednatele společnosti - 777 724 347.

Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o., provozovatel zimního stadionu v Bílině, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 904 v ulici Litoměřická, 418 01 Bílina, ležící na parcelním pozemku číslo 804/1, v katastrálním území 604208, Bílina, za účelem provozování nekuřácké restaurace – rychlého občerstvení v prostoru zimního stadionu v Bílině.

Předmětem podnájmu jsou následující prostory k podnikání:

a)    Restaurace o výměře 117,6 m2,

b)    Chodba o výměře 4,73 m2,

c)    WC (pro zaměstnance), umývárna o výměře 4,46 m2,

d)    Zázemí o výměře 9,69 m2,

e)    Sklad o výměře 21,66 m2.

Celková výměra pronajímaných prostor činí 158,14 m2.                                                                Podrobnosti k výběrovému řízení, podmínky a kritéria hodnocení nabídek a orientační a nezávazný návrh Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání najdete v sekci "PROSTORY K PRONAJMUTÍ"

Prohlášení

Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. neposkytuje při vstupu a užívání zařízení, která spravuje žádné slevy a zvýhodnění kromě těch, která jsou schválena Radou města Bíliny v platných cenících pro jednotlivá zařízení.Tyto slevy jsou platné pro všechny občany bez rozdílu a jsou poskytovány na základě dokladů, které poskytnutí té které slevy umožňují.

Mgr. Petr Bouda, jednatel společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o.

 

 

 

 

DSCN2850.jpg Kubíčková,Masopustová,Bašusová PICT0076.JPG DSCN2830.jpg